Nový systém magnetpro2 pro tvorbu a provoz webových aplikací, mobilních aplikací a eshopů.
Původní magnetpro vyvíjené od roku 1998 je typický představitel webové klient-server architektury, kde klient jen zobrazuje data obdržená ze serveru. Tato architektura je vhodná pro statické webové stránky, případně pro webové stránky s omezenou mírou dynamického obsahu a interaktivity. Provozovatel webu může monitorovat aktivitu uživatele jen dle historie procházení stránek a ne podle událostí.

U nového systém magnetpro2, jsme přistoupili ke změně programovacího jazyka. Volba padla na Python, který patří mezi nejpřehlednější jazyky s velmi strmou křivkou učení.

S programovacím jazykem byl změněn i základní databázový systém. Oproti starší generaci systému magnetpro, kde byla použita SQL databáze Firebird, byla pro nový systém magnetpro2 vybrána NoSQL databáze MongoDB, která poskytuje vyšší flexibilitu pro ukládání datových struktur.
Změna orientace z tvorby vlastních modulů na integraci externích webových služeb. Z hlediska architektury je to výrazný krok, díky kterému se můžeme více zaměřit na procesy a nevyvíjet již vytvořené a dobře fungující služby.

Klíčové vlastnosti:
  • rychlost odezvy
  • integrace služeb třetích stran
  • jeden systém pro mobil a desktop
  • bezpečnost
  • Headless CMS
  • Cloud CMS
  • API Based CMS
Základním pilířem nového systému magnetpro2 je virtuální vývojové prostředí, které umožňuje každému vývojáři samostatně pracovat na nových funkcionalitách bez konfliktních situací. Současně s novými funkcemi systému jsou vytvářeny automatizované testovací sady, které testují nové funkce, ale také zajišťují, že změny v jádru nevyvolají chyby v jiné části systému.

Z hlediska správy projektů jsou odděleny struktury: databáze, souborů, knihoven, logů a úložišť každého projektu. Každý projekt má oddělené databáze pro ukládání projektových dat, souborů a událostí. Každý projekt je postaven nad vlastní verzí jádra systému magnetpro2 a obsahuje vlastní verze knihoven.

Jednoduchý a bezpečný vývoji magnetpro2 a izolované vývojové prostředí dává možnost efektivní práce na dálku. Nový způsob vývoje znamená rychlejší zaučení a orientaci nových pracovníků