Pro hladkou komunikaci, přehlednost a rychlost se nám osvědčily následující postupy a komunikační kanály.

Pro hladkou komunikaci, přehlednost a rychlost se nám osvědčily následující postupy a komunikační kanály.

  • E-mail je nejvhodnější pro zaslání první informace se základním zadáním představou. je možné připojit přílohy do maximální velikosti 10 MB. 
  • Pro zasílání většího množství dat, např. fotografií apod. je vhodné využít FTP, které je u každého projektu zřízeno (login na vyžádání na support@wdt.cznávod pro připojení) nebo externích služeb jako je uschovna.cz nebo letekaposta.cz apod.

Jaké typy souborů jsou nejvhodnější?

  • Textové dokumenty ve formátu MS Word (.doc, .docx) nebo OpenOffice či LibreOffice. Obsahuje-li soubor obrázky, prosíme dodat jako samostatné soubory. V případě nutnosti lze obrázky „vytáhnout“ přímo ze souborů.
  • Složitější tabulky ve formátu MS Excel (.xls, .xlsx) nebo OpenOffice či LibreOffice.
  • Katalogy a jiné kombinované formáty v souborech PDF. Budou-li se z PDF využívat obrázky (nejsou dodány externí), je vhodné dodat soubor v tiskové kvalitě (300 DPI). soubor musí obsahovat kopírovatelný text (nikoliv rozbitý na křivky nebo rastrovaný). Pro snížení možných komplikací doporučujeme používat verzi PDF minimálně 1.3, nejlépe 1.7 (Acrobat 8) a vyšší.
  • Fotografie zboží, obrázky pro tématické pruhy apod. ve formátu JPG nebo PNG24 – podporují pnou barevnou škálu. Případně TIFF a další obvyklé v DTP. Obrázky prosíme v nejvyšším možném rozlišení a rozměrech, upravíme si podle potřeby.
  • Loga a schemata nejlépe ve vektorovém formátu EPS, AI nebo PDF. Soubory Corel nepřijímáme.
Prosíme dodávejte podklady uceleně.