Jaké parametry textů lze nastavit?

Pro udržení kompaktního vzhledu stánek, snadnější editaci a oddělení obsahové části od formátovací (vyžadují specifikace W3C) byly omezeny funkce pro formátování textu – změna typu písma, velikosti, barvy a pozadí písma.

Pro formátování článků využijte základních formátovacích elementů jako jsou nadpisy, tučné a kurzíva. Speciální formátovaní elementů je přístupno přes listbox „CSS styl“. Zde můžete přiřazovat styly vybraným elementům.

Příklad: Potřebujete zarovnat vložený obrázek na pravou stranu, obtékat textem zleva a nastavit ochranné zóny kolem obrázku. Označíte si obrázek a z listboxu vyberete příslušný styl.

Pokud budete potřebovat nové speciální formátování, které se bude na webu opakovat, popište ho v e-mailu, který odešlete na support@wdt.cz a my Vám do listboxu přidáme příslušný styl.

Pokud ovládáte specifikaci CSS, můžete vytvářet vlastní styly. Definice formátování se provádí v souboru „globals.css“; přidání stylu a popisu do editoru pak v „style.css“. K souborům přistupujte pomocí FTP.