Moduly redakčního a publikačního systému lze vzájemně kombinovat. Díky této jedinečné vlastnosti lze docílit vysoké funkcionality www stránek.
WYSIWYG editor pro komfortní tvorbu a editaci

Popis modulu 
Základní WYSIWYG editor pro komfortní editaci textů, tabulek a prvků formátování. Editor je optimalizovaný pro rychlé načítání a snadnou uživatelskou obsluhu.

Doporučené použití modulu 
Pro editaci textů webové prezentace. Dále je využíván pro komfortní editaci textů ve formulářích.

Modul umožňuje vytvářet uživatelské skupiny

Popis modulu 
Modul Administrace správců redakčního a publikačního systému umožňuje definovat uživatelské skupiny a těmto skupinám vytvářet oprávnění přístupu k jednotlivým entitám redakčního a publikačního systému systému.

Doporučené použití modulu 
Pro rozsáhlé webové prezentace portálového charakteru. Pro weby obsahující velmi strukturované partnerské zóny. Intranetová instalace redakčního systému.

 

Modul umožňuje správu článků

Modul lze provozovat v jednom z nabízených režimů:

 • aktuality a novinky umožňují snadnou správu a zobrazení článků – textů, které mohou být řazeny podle data vložení. 
  Pomocí modulu Aktuality lze na www stránky umisťovat aktuální informace, novinky, nabídky, slevy, akce anebo články. 
  Lze přidělovat uživatelská přístupová práva pro jednotlivé skupiny redaktorů či dopisovatelů. 
 • reference umožňují zobrazovat strukturovaný seznam úspěšných obchodních případů. Potenciální klient vidí název reference a její krátký popis. Kliknutím na odkaz vybrané reference lze zobrazit úplné znění reference včetně obrázků, grafů a tabulek. 
 • kalendář akcí je jednoduchý a účinný nástroj na zveřejňování časově omezených akcí, jako jsou prezentace, slevy (akční nabídky), veletrhy, semináře, události atd. 
 • napsali o nás umožňují zobrazovat časově řazený seznam článků, které o firmě vyšly v tisku a dalších médiích. Články si může firma buď vkládat a editovat vlastními silami nebo rubrika může být zpřístupněna smluvně zajištěné PR agentuře. 
 • FAQ umožňuje zveřejňovat často kladené dotazy včetně jejich odpovědí. FAQ je významným pomocníkem při komunikaci se zákazníkem, protože šetří čas zákazníka i provozovatele www stránek. Zvyšuje pravděpodobnost, že návštěvník www stránek bude zaujat nabídkou dřív než se rozhodne odejít na jinou z milionů konkurenčních www stránek. 
Doporučené použití modulu 
Modul patří mezi nejvíce používané moduly redakčního a publikačních systémů. Obecně lze jeho použití doporučit všude tam, kde se předpokládá periodické zveřejňování většího počtu informací.
Prohlížeč technických obrázků ve formátu dxf

Popis modulu 
Modul umožňuje návštěvníkům www stránek prohlížet vektorové obrázky ve formátu DXF.

Doporučené použití modulu 
Všude tam, kde je nutné prezentovat technickou vektorovou grafiku.

Funkce modulu:

 • tisk výkresu
 • vložit výkres do schránky
 • zoom výkresu
 • uložit výkres do souboru
 • načítání výkresu do software AutoCad v. R14 a vyšší 
Modul umožňuje zobrazit obrázky řazené do skupin

Popis modulu 
Modul Fotogalerie ve variantách:

 • pro běžné zvětšování obrázků,
 • pro zvětšování obrázků s vysokým rozlišením.

Fotogalerie umožňuje zobrazovat obrázky které jsou členěny do struktur. Vlastní obsluha a vkládání obrázků (hromadné vkládání obrázků i přes FTP) jsou velmi jednoduché a jsou založeny na principu prohledávání adresářové struktury. Podporuje typy souborů obrázků: GIF, JPG, PNG, SWF, PSD, BMP, TIFF(intel byte order), TIFF(motorola byte order), JPC, JP2, JPX, JB2, SWC, IFF, WBMP, XBM. U souborů typu GIF a JPG lze generovat (změnit velikost) malý náhled. Funkce pro generování ochranného vodotisku do obrázku či zatmívání pozadí jsou samozřejmostí.

Doporučené použití modulu 
Všude tam, kde je zapotřebí vytvářet archiv, ve kterém jsou obrázky členěny do různých skupin a kde je požadavek na jednoduchou obsluhu administrace archivu. 

Modul umožňuje komfortní použití formulářů

Popis modulu 
Modul Interaktivní formulář je komfortní nástroj pro tvorbu formulářů. Na základě požadavků (názvy položek a určení povinných údajů) vyhotovíme interaktivní formulář sloužící pro komunikaci s návštěvníky www stránek.

Standardní funkce interaktivního formuláře:

 • je odeslán e-mailem předem definovanému adresátovi
 • možnost do formuláře přiložit soubor
 • ukládání odesílaných dat do databáze (přiložené soubory se standardně neukládají)
 • informace ze které stránky na formulář odesílatel přišel
 • informace o IP adrese odesílatele
 • evidence datumu a času odeslání

Doporučené použití modulu 
Modul Interaktivní formulář je nejvíce implementovaným modulem do www stránek, a lze jej využít pro rubriky:

 • napište nám
 • kontaktujte nás
 • poptávka, nabídka
 • dotazníky
 • žádost o zaměstnání
Modul zobrazuje zjednodušenou interaktivní mapu

Popis modulu 
Modul Interaktivní mapa umožňuje zobrazovat na www stránkách zjednodušenou interaktivní mapu (CZ, SK, SVĚTA) napojenou na databázi, která znázorňuje graficky: region, stát či kontinent. Mapa umožňuje při najetí kurzorem myši na aktivní oblast a kliknutím na požadované oblasti zobrazit z databáze příslušná data oblasti (prodejny, obchodní zastoupení, pobočky).

Doporučené použití modulu 
Vhodné je modul použít tam, kde se provádí na www stránkách výběr prodejen, distributorů a obchodních zástupců. Všude, kde je zapotřebí doplnit jinak jednotvárný výběr o vizuální interaktivní prvek.

Modul umožňuje integrovat další jazykové mutace

Popis modulu 
Modul Jazykové mutace umožňuje vytvářet jazykové mutace www stránek. 
Modul lze použít pro všechny evropské jazyky, azbuku a arabskou znakovou sadu. Umožňuje zobrazovat a editovat www stránky v příslušné znakové sadě. Podporuje autodetekci pro nastavení příslušné jazykové mutace stránek dle internetového prohlížeče. Automatická synchronizace dat mezi jednotlivými jazykovými mutacemi.

Doporučené použití modulu 
Modul Jazykové mutace je určen pro firmy, které obchodují se zahraničím, popř. chtějí vstoupit se svým zbožím a službami na zahraniční trhy.

Modul pošle odkaz na článek či položku zboží
Modul zpřístupňuje vybranou skupinu uživatelů

Popis modulu 
Modul Partnerská zóna umožňuje přiřadit uživatele uživatelské skupině a tím zajistit bezpečný přístup k obsahu www stránek (a/nebo k různým cenovým hladinám eshopu), které jsou určeny pouze těmto skupinám. Přístup je chráněn pomocí loginu a hesla. Eviduje se počet logování včetně IP adresy. Uživatel má možnost registrace a aktualizace osobních údajů v partnerské zóně včetně možnosti automatického zaslání zapomenutého hesla. Vytváření uživatelských skupin včetně nastavení oprávnění v rámci skupin se realizuje v modulu Administrace správců.

Doporučené použití modulu 
Použití tohoto modulu je nezbytné tam, kde je potřeba předávat informace či realizovat obchodní transakce pouze v omezeném okruhu uživatelů. Použití tohoto modulu je velmi přínosné pro vytváření věrnostních programů pro nejdůležitější zákazníky a cílených cenových nabídek pro obchodní zástupce (partnery). Takto lze určité informace poskytovat jen omezenému množství návštěvníků a zabránit konkurenci, aby se prostřednictvím www stránek dostala k citlivým informacím.

Modul zobrazuje horizontální strukturu menu

Popis modulu 
Modul Rychlá navigace zobrazuje aktivní strukturu menu pomocí lineárního rozbalovacího menu, umístěného přehledně v dolní či horní části obrazovky.

Doporučené použití modulu 
Modul je využíván ve strukturách www stránek, jako prvek usnadňující navigaci.

Modul umožňuje full-textové vyhledávání

Popis modulu 
Modul Search umožňuje full-textové vyhledávání klíčového slova na www stránkách. 
Je to zvlášť vyvinuté výkonné řešení vhodné i pro velmi rozsáhlé systémy s velkým počtem www stránek

Doporučené použití modulu 
Vyhledávání je vhodné již i u středně velkých prezentací. Návštěvník se velmi snadno dostane přímo k požadované informaci.

Používání souborů cookie

Popis modulu 
Cookie zlepšují online používání internetových stránek tím, že při jejich návštěvě ukládají Vaše preference. Také používáme soubory cookie k měření aktivity na našich internetových stránkách a k určování, které části a prvky našich internetových stránek jsou nejoblíbenější. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše marketingové aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).

Modul Smart cookies obsahuje:

 • zobrazení grafické lišty na stránkách s potvrzením souhlasu používání cookies
 • text se zásadami používání cookies
 • seznam cookies používaných na stránkách

Doporučené použití modulu
Na úrovni EU nyní upravuje používání cookies směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (dále jen „e-Privacy směrnice“). Tato směrnice zavázala členské státy EU, aby do svých právních řádů zavedly povinnost provozovatele webových stránek ukládat cookies v počítači či jiném zařízení pouze po předchozím souhlasu uživatele webových stránek. E-Privacy směrnice tedy vyžaduje zavedení tzv. opt-in režimu pro používání cookies, kdy uživatel webových stránek musí aktivně udělit souhlas s používáním cookies ještě před samotným uložením cookies v uživatelově počítači nebo jiném zařízení. Některé cookies lze podle e-Privacy směrnice používat i bez předchozího souhlasu uživatele (tj. v režimu opt-out) – jedná se především o tzv. session cookies, které se smažou, jakmile uživatel zavře prohlížeč. U všech cookies však musí provozovatel webových stránek splnit informační povinnost vůči uživateli.

Modul poskytuje statistiku o návštěvnosti stránek

Popis modulu 
Modul poskytuje velmi přesnou statistiku o návštěvnosti a návštěvnících www stránek. Na základě získaných informací o návštěvnosti stránek lze později efektivně modifikovat a upravovat www stránky tak, aby nejnavštěvovanější témata byla rozšířena a méně navštěvovaná vhodně upravena. 
Lze sledovat přístupy z jednotlivých vyhledávačů, plánovat reklamní kampaně nebo vyhodnocovat efektivitu probíhajících propagačních kampaní na Internetu i mimo něj.

Modul Statistika přístupů obsahuje:

 • zobrazení měsíčních a denních přístupů
 • stránky, ze kterých na Vaši www prezentaci přicházejí uživatelé
 • statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek Vaší prezentace
 • výpis návštěvníků včetně výpisu jmen podniků

Doporučené použití modulu 
Tento modul patří mezi nejvíce používané moduly publikačního systému m@gnetpro. Vhodné pro každý www projekt.

Modul umožňuje vytisknout vlastní obsah článku www stránky

Popis modulu 
Modul Tisk umožňuje vytisknout vlastní obsah článku www stránky ve zjednodušené grafické podobě (bez zbytečně velkých barevných ploch).

Doporučené použití modulu 
Používá se tam, kde se předpokládá, že návštěvník www stránek bude používat informace ze stránkách také v tištěné podobě.

Modul umožňuje strukturovaně zobrazit mapu www stránek

Popis modulu 
Modul WebMap umožňuje zobrazit vždy aktuální a přehlednou mapu www stránek, která poskytne návštěvníkovi stránek rychlou orientaci i na rozsáhlejší prezentaci. Mapa se aktualizuje automaticky - uživatel m@gnetpro nemusí změny ve struktuře opravovat ručně i na mapě.

Doporučené použití modulu 
Modul WebMap je určený především pro členité www stránky, návštěvníkům usnadní orientaci v jejich struktuře.