Mobilní aplikace (neboli mobile app) je softwarová aplikace vytvořená speciálně pro chytré telefony, tablety a jiná mobilní zařízení. Tvůrci mobilních aplikací se snaží co nejvíce využít možností intuitivního uživatelského rozhraní a dotykového ovládání, které mobilní zařízení nabízí.

Díky popularitě nových technologií a rostoucímu počtu mobilních zařízení vznikají různé druhy mobilních aplikací jako jsou: webové aplikace, nativní aplikace a hybridní aplikace.

Webové aplikace fungují na všech platformách obdobně jako webové stránky. Omezení webových aplikací je v možnostech spolupráce s hardware mobilních zařízení. Výkon Webové aplikace závisí na faktorech, které nejsou plně pod kontrolou vývojáře, např.: webový prohlížeč či typ mobilního zařízení.
Náklady na tvorbu webových aplikací jsou nejnižší v porovnání s ostatními, ale za cenu omezeného využití mobilního zařízení.

Nativní aplikace jsou vytvořeny pouze pro jednu platformu např. pro iOS. Pro každou další platformu např. Android nebo Windows Mobile je nutné vytvořit novou aplikaci, i když bude mít shodnou funkcionalitu. Nativní aplikace mají přístup k hardware mobilních zařízení. Výsledkem je většinou okamžitá odezva a plné využití funkcí mobilního zařízení.
Náklady na tvorbu nativních aplikací a jejích následný provoz vyžadují značné investice, protože je třeba vyvíjet a provozovat zvlášť software pro každou platformu.

Hybridní aplikace jsou kombinací webových a nativních aplikací. Pomocí specializovaných nástrojů lze vytvořit na platformě webových technologií nativní aplikace zvlášť pro každý systém např.: iOS, Android nebo Windows Mobile. Hybridní aplikace mají většinu výhod nativních aplikací, ale s podstatně nižšími náklady.

Rozhodujete-li se pro mobilní aplikaci na více platformách stojí za to věnovat pozornost mobilním hybridním aplikacím. V případě omezeného rozpočtu je dostačující i Webová aplikace postavená na některém z moderních frontend frameworků. My ve WDT používáme pro mobilní Webové aplikace framework Angular od společnosti Google. Varianta mobilní aplikace poháněná Angularem je plně dostačující i s ohledem na náročnější funkce a požadavky námi realizovaných projektů pro naše zákazníky. Jeden vývoj jedna aplikace pro veškeré platformy!