Vynakládáte nepřiměřené prostředky za internetovou reklamu?

Odborně realizovaná internetová reklamní kampaň našimi specialisty přináší efekt za odpovídající cenu!

Reklama na internetu má tři velké přednosti: cílenost, rychlost a přesnou měřitelnost. Díky tomu může být nejefektivnější ze všech forem reklamy.

Nabízíme:

 • výběr vhodných alternativ internetové reklamy,
 • návrh a realizace internetových kampaní,
 • návrh textů pro katalogy a vyhledávače, 
 • návrh grafických prvků pro katalogy a vyhledávače, 
 • audit nákladů investovaných do internetové reklamy,
 • odborné konzultace s pravidelnou péčí.

Nezapomínejte:

 • vyvarovat se neodbornému nákupu reklamních kampaní,
 • zacílení internetové reklamy musí dělat odborník,
 • průzkum trhu dokáže ušetřit v budoucnu nemalé finanční prostředky.

Doporučujeme před vlastní reklamní kampaní uskutečnit menší průzkum internetového trhu, ze kterého lze získat informace pro podrobnou reklamní strategii.

Náš postup při tvorbě kampaní na internetu:

 • vytváříme strategii,
 • navrhneme a otestujeme reklamu na vzorku cílové skupiny,
 • plánujeme realizaci kampaně provádíme vyhodnocení a konzultujeme se zákazníkem případné změny