Masivní expanse v oblasti elektronického obchodování nemohla nechat chladným i společnosti takového charakteru jako je ABB.

Elektronický obchodní dům pro prodej a marketing turbínových plynoměrů vytvořený na podkladech ABB a společné analýze ABB a WDT s.r.o. je vysoce hodnocen pro svou snadnost v používání a atraktivní grafické a programové zpracování. Tato forma prezentace se ukázala jako vhodný způsob, který skýtá novou možnost jak ještě navýšit přidanou hodnotu ve službách a produktech ABB pro naše obchodní partnery. Ve společnosti jsme WDT s.r.o. nalezli partnera, který se svým profesionálním postojem naplnil naše očekávání.

Radomír Procházka
Marketing & Business Development Manager