„Za několik let naší spolupráce jsme z hlediska termínů a kvality práce nemuseli vést žádné diskuse.“

Home Credit má s WDT s.r.o. dlouhodobé dobré zkušenosti. Práci WDT s.r.o. zadává několik našich útvarů  IT, marketing, obchodní oddělení a účtárna. Během několika let naší spolupráce jsme byli vždy spokojeni s kvalitou práce a dodržování termínů. WDT s.r.o. nám ve svých službách velice ochotně vychází vstříc.

Karel Hodinka
ředitel IT