Výchozí stav firemního webu

Spolupráci se spol. Sidat jsme navázali v r. 2008. Hlavním tématem byl firemní web, který již neodpovídal obchodní síle společnosti, špatně se editoval a neumožňoval efektivní komunikaci a správu rezervací.

Řešení

Pro Sidat jsme proto vytvořili web nový, s důrazem na:

  • přehlednost a prezentaci renomé společnosti,
  • osvěžení grafiky a použití aktuálních technologií,
  • interaktivitu (při rezervaci školení, poptávce produktů a servisu) a
  • snadnou editaci

Výchozí stav komunikace a správy B2B

Dalším problémem Sidat byla podpora odběratelsko-dodavatelských vztahů. Komunikace a evidence objednávek, dodávek a marží probíhala přes telefony a faxy a data musela být do informačního systému znovu zadávána.

Řešení

Veškerou komunikaci a evidenci B2B vztahů jsme přenesli do B2B e-shopu, který umožňuje:

  • kompletní správu obchodních partnerů a zakázek,
  • individuální nastavení marží,
  • výstupy do skladové, účetní i administrativní evidence.

Současnost

Se Sidat nadále spolupracujeme: vyvíjíme nová rozšíření e-shopu, připravujeme přechod stránek na responzivní design a plánujeme další inovace, aby náš klient mohl plně využít možností internetu při získávání zákazníků.