Výchozí stav

Práce pro Znalecký a oceňovací ústav se začala odvíjet od původního webu firmy. Ten byl:

  • zastaralý,
  • nedostatečně reprezentoval renomé firmy a
  • nesplňoval základní požadavky online marketingu.

Řešení

Abychom předešli těmto nedostatkům

  • nasadili jsme na web aktuální technologie a provedli optimalizaci pro vyhledávače,
  • redesignovali stránky,
  • dopracovali funkci vyhledávání a slovníček pojmů.

V r. 2013 jsme k tomu přidali

  • zjednodušení struktury webu
  • revizi textů
  • design přizpůsobující se uživatelským zařízením od mobilu po televizi.

Současnost

V současnosti se zaobíráme marketingem cíleného oslovování zákazníků. V případě Znaleckého a oceňovacího ústavu to znamená oslovit velmi specifickou cílovou skupinu, neboť v mnoha případech jde o firmy v konkurzu.