RIA webové aplikace

Rich Internet Applications (RIA) jsou třetí generací webových aplikací. RIA aplikace jsou především známé a výhodné tím, že se jejich uživatelské rozhraní velmi podobá desktopovým aplikacím. Pro dosažení těchto pokročilejších uživatelských rozhraní jsou technologie RIA zpravidla prováděny v prohlížeči pomocí javascriptových frameworků.